Misiune

OBIECTIVE

Pe termen scurt, principalul obiectiv este atragerea de membri și câștigarea credibilității pe piață.

Pe termen mediu și lung, urmărim crearea unor grupuri de lucru care să reprezinte industria în relația instituțională cu mediul public și privat, crearea de parteneriate cu Asociațiile de Promovare și Dezvoltare din orașele unde activează membrii FIHR, stabilirea unui parteneriat cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism pentru întocmirea unui cod de bune practici între agenții și hotelieri, dar și crearea de parteneriate cu asociații patronal-profesionale pentru susținere reciprocă. De asemenea, urmărim să ne implicăm în susținerea, reformarea și dezvoltarea sistemului educațional în turism.

AFILIERI INTERNAȚIONALE DE TOP

IHRA
HOTREC
 

FIHR este afiliată la cele două organizații internaționale de profil: International Hotel & Restaurant Association la nivel global și HOTREC la nivel european.